DiamantBryllup:                          Ofte foregår dette som brunch.

                                                             Brudeparret " vækkes " enten kl. 8.00 eller senere med morgensang efter de udleverede sange.

                                                             Herefter indtages brunchen enten i privaten, forsamlingshus eller fælleshus.

                                                             Efter en kop kaffe danses brudevalsen.